درباره ما

About Us

اَدِتو

اَدِتو یک استارتاپ نوآور در حوزه تبلیغات آنلاین است که با مدل تبلیغات TYPE-IN Advertising که تاکنون در ایران ارایه نشده بود به این بازار ورود کرده است و تلاش دارد تا دیگر روش‌های تبلیغاتی "تعاملی" آنلاین را نیز ارایه کند.

تیم ادتوبا تیم ما بیشتر آشنا بشید
علی بهنامفرد Database Administrator
حمیدرضا ظفری Co-founder/Strategy Manager
محمد خوشدوزCo-founder/Marketing Manager
بهزاد خوشدوز Co-founder/CEO
امیر صادقی Graphic Designer
سید امیر تقی آبادی CRM Manager